Żółty Golf Variant (kombi) jadący szosą przy zachodzie słońca.

Rabat 50% dla dużych flot na obsługę serwisową

Zamów kontakt. Nasz Doradca flotowy VWFS oddzwoni do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Wybierz swoje auto flotowe spośród gamy modeli Volkswagena.

*Pola obligatoryjne

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. w celu przedstawiania Ci informacji na temat zakupu samochodu oraz sposobów jego finansowania, w tym ofert finansowania. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy się z Tobą kontaktować.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez VWFS w celach: kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przedstawiania Pani/Panu informacji na temat zakupu samochodu oraz sposobów jego finansowania, w tym ofert finansowania, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, a także celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od przesłania przez Panią/Pana formularza kontaktowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z VWFS poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby VWFS.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:
Z VWFS może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez VWFS w celach:

Kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przedstawiania Pani/Panu informacji na temat zakupu samochodu oraz sposobów jego finansowania, w tym ofert finansowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez działanie polegające na wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktowego;
Rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń w związku z prowadzonymi przez VWFS w stosunku do Pani/Pana działaniami w ramach wyrażonej przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość rozpatrzenia wniosków i reklamacji klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie, a także możliwość obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń;
Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS, w szczególności zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
Archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przedstawiania Pani/Panu informacji na temat zakupu samochodu oraz sposobów jego finansowania, w tym ofert finansowania, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od momentu przesłania przez Panią/Pana formularza kontaktowego – dla celu wyrażonego w zgodzie;
Przez okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 1, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń – dla celów rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych.
W przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, VWFS  zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, podmiotom świadczącym usługi audytowe, usługi call center oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru, oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z VWFS poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VWFS Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kierując flotą, kieruj się wygodą i korzyściami dla firmy.

Jedna decyzja, a zadbasz o wszystko. Wybierz finansowanie Full Service Leasing i korzystaj z niezawodnych modeli Volkswagena. W ramach oferty otrzymasz pełen pakiet usług serwisowych.

Wybierając ten produkt, masz:

 • niską miesięczną ratę finansową z możliwością wyboru stałej stopy procentowej,
 • pełną obsługę serwisową w ASO,
 • możliwość dobrania dodatkowych usług jak opony czy telematyka,
 • kompleksowe wsparcie centrum technicznego Centrum Technicznego Volkswagen Financial Services,
 • łatwiejsze budżetowanie kosztów swojej floty,
 • wygodną zmianę pojazdów już po 2 latach.

Kobieta trzymająca torby, otwiera bagażnik ruchem nogi, dzięki systemowi „kick to open”.

Co otrzymujesz wybierając pakiet korzyści dla swojej floty?

Finansowanie floty

Atrakcyjne finansowanie z niską ratą na okres 2–5 lat. W ramach oferty otrzymujesz auta wraz z pełnym pakietem usług serwisowych i ubezpieczeniowych. Nie wymagamy opłaty wstępnej, za to po okresie umowy gwarantujemy łatwą i wygodną zmianęTwojej floty.

Rabat 50% na obsługę serwisową

Trwa promocja, dzięki której zyskujesz zniżkę 50%. Oznacza to o połowę niższe wydatki na usługi serwisowe, które zapewnia wybór oferty Full Service Leasing. Możesz oszczędzić na przeglądach zalecanych przez producenta, w tym wymianie oleju i filtrów, wymianie płynów eksploatacyjnych, zużytych części, jak tarcze, klocki, wycieraczki, amortyzatory. Skorzystasz też na okresowych badaniach technicznych czy zarządzaniu szkodami.

Nowy Golf Variant

Samochód stworzony dla biznesu. Sprawdzony wybór menadżerów floty – niezawodny model w rozsądnej cenie, korzystny w eksploatacji, a przy tym wyjątkowo reprezentacyjny.

Finansowanie Full Service Leasing

Infografika z żółtym Golfem Variantem, obrazująca możliwości finansowe – opłata wstępna od 0%, okres umowy 24-60 miesięcy, zwrot lub wykup auta.

Otwieramy przed fleet managerami nowe perspektywy finansowania floty. Wybierając Full Service Leasing przede wszystkim decydujesz się na niską ratę miesięczna, co oczywiście zdecydowanie obniża TCO. Niska rata jest efektem tego, że nie spłacasz nią całkowitej wartości aut, a jedynie jej utratę w okresie Twojej umowy. Pod koniec możesz zwrócić auta – co sprawia, że Twoja umowa działa jak wynajem długoterminowy.

Podejmujesz decyzję adekwatną do aktualnej sytuacji firmy. Nie wymagamy tu też opłaty wstępnej. Umowę możesz podpisać na 2–5 lat.

Zamów kontakt

Pełna opieka serwisowa to komfort i brak dodatkowych kosztów!

Co wchodzi w skład pakietu?

 • Obsługa serwisowa – wszystkie naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Volkswagen
 • Zarządzanie szkodami – pełne wyręczenie firmy w formalnościach w przypadku płatności związanych ze szkodą
 • Przeglądy wymagane przez producenta
 • Okresowe badania techniczne
 • Uzupełnianie olejów i płynów eksploatacyjnych
 • Ubezpieczenie dopasowane do potrzeb firmy
 • Samochody zastępcze – stała mobilność floty.
 • Profesjonalny system telematyczny
Kokpit samochodu, widoczna dłoń korzystająca z ekranu dotykowego.

Wybierz spośród bogatej gamy modeli Volkswagen

Volkswagen

Golf

Volkswagen

Passat

Volkswagen

Passat Variant

Volkswagen

Tiguan

Volkswagen

Tiguan Allspace

Volkswagen

Polo

Volkswagen

T-Cross

Volkswagen

T-Roc

Volkswagen

Touran

Volkswagen

Arteon

Volkswagen

Arteon Shooting Brake

Volkswagen

Touareg

Volkswagen

Touran

Volkswagen

Sharan

Volkswagen

up!

Volkswagen

Id.3

Volkswagen

Id.4